MFO PROGRAMMA GOEDGEKEURD DOOR RIZIV!

Beste MFO geïnteresseerden,

Dank u voor de interesse in het programma “Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie”

Het MFO programma opgesteld door de vakgroep Huisartsgeneeskunde en de Eenheid Farmaceutische groep van de Universiteit Gent, is goedgekeurd door het RIZIV eind juni 2017.

Het programma “Medicatienazicht bij risicopatiënten met polyfarmacie” houdt overleg in tussen de apotheker en de huisarts over de medicatielijst van 2 gemeenschappelijke patiënten. Dit overleg wordt voorbereid door de apotheker dmv de GheOP³S tool en door de huisarts met de patiënt. Door het overleg krijgt men zicht op de mogelijke probleemgeneesmiddelen en kan een voorstel tot behandelplan opgesteld worden. Dit voorstel leidt dan in overleg met de patiënt tot een definitief behandelplan. Elke groep, met minstens 7 huisartsen en 7 apothekers kan dit project aanvragen voor een financiering van 2500 euro.

Het programma wordt nu samen met de partners operationeel gemaakt zodat spoedig de MFO projecten kunnen georganiseerd worden. Binnenkort zal op deze site dan ook alle bijkomende informatie te vinden zijn.

Voor meer informatie kan steeds contact opgenomen worden met ellen.vanleeuwen at ugent.be

Ellen Van Leeuwen

Huisarts WGC Nieuw Gent

Assistent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

Assistent Vakgroep Farmacologie

Universiteit Gent